Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Hoa (CN)

Tên bài hát dịch: 越南—中国
Người dịch: Khuyết danh

越南中国,山连山,江连江
同临东海我们的友谊象朝阳
同饮一江水


早相见,晚相望
清晨共听雄鸡高唱!
啊---
同理想,心相连
胜利的路上红旗飘扬
啊---
我们欢呼万岁
胡志明!毛泽东!


Phiên âm:
Yuènán zhōngguó shān lián shān jiāng lián jiāng (shuǐ lián shuǐ)
Gòng lín dōnghǎi wǒmen yǒuyì xiàng zhāoyáng
Gòngyòng yī jiāngshuǐ 

Zǎo xiāng jiàn wǎn xiāng wàng
Qīngchén gòng tīng xióng jī gāo chàng

A--
Gòng lǐxiǎng xīn xiānglián
Shènglì de lùshàng hóngqí piāoyáng
A--

Wǒmen gāo hū wànsuì
Húzhìmíng Máozédōng
0 comments:

Đăng nhận xét